Hôm Nay:

MỘT SỐ KIỂU THÔNG GIÓ TRONG KIẾN TRÚC

Lượt xem: 98
Người đăng: Admin ELY ARCHI
Danh Sách Sinh Viên

Làm thế nào nhà được thông gió để làm mát tự nhiên mà không cần nhiều đến quạt điện, máy lạnh...? Xin giới thiệu hai trường hợp đã được ứng dụng để bạn tham khả

Làm thế nào nhà được thông gió để làm mát tự nhiên

 

Nhà phố dùng biện pháp thông gió bằng cách kết hợp giữa giếng trời và

thông tin liên quan
0931 780 616